Pozyskiwanie klientów
  • telefoniczna sprzedaż produktów,
  • prezentacja ofert handlowych i informacji promocyjnych,
  • umawianie spotkań
Monitoring i windykacja
  • akcje informacyjne o terminach płatności,
  • windykacja należności,
  • obsługa płatności kart k redytowych
Sondaże i badania cati
  • badanie reakcji na nadesłane wcześniej materiały reklamowe,
  • badanie opinii i preferencji grup docelowych
Tworzenie, weryfikacja i aktualizacja baz danych
  • opracowywanie baz danych na podstawie wywiadów telefonicznych przeprowadzanych zgodnie z kryteriami zleceniodawcy