Realizujemy cały proces przetwarzania dokumentów począwszy od odebrania korespondencji ze wskazanego miejsca i przygotowania ich do wprowadzania, poprzez skanowanie dokumentów (jako możliwa opcja), wprowadzanie danych, aż po generowanie raportów i eksportów danych.

Szczególnie istotne w procesie budowania bazy danych jest zapewnienie wysokiej jakości danych, dlatego podczas wprowadzania danych stosujemy:

  • Podwójne wprowadzanie danych
  • Słownikowanie/Standaryzacja danych
  • Walidację danych
  • Deduplikację danych

Oferowane przez Scientific Services technologie wprowadzania

W zależności od rodzaju przetwarzanego dokumentu, jego jakości oraz sposobie wypełnienia stosujemy różne technologie wprowadzania danych:

Technologię OCR/ICR

Wykorzystujemy do przetwarzania dokumentów przystosowanych do automatycznego przetwarzania. Technologia ta polega na optycznym rozpoznawaniu pisma ręcznego i drukowanego z zeskanowanego dokumentu przez odpowiednio zaprojektowany system komputerowy. Rozpoznane dane trafiają do bazy danych a następnie podlegają kontroli przez wykwalifikowanego operatora.
Zeskanowane dokumenty mogą zostać wykorzystane do stworzenia archiwum elektronicznego.

Ręczne wprowadzanie danych

Technika wprowadzania, gdzie dane są wprowadzane tylko przy udziale operatora. Wykorzystywana jest w przypadku braku technicznej możliwości zastosowania technologii OCR/ICR lub w przypadku kiedy zastosowanie technologii OCR/ICR nie przyniesie wymiernych korzyści ekonomicznych lub operacyjnych. 

Wprowadzanie danych z obrazu

Technika wprowadzania gdzie dokumenty są najpierw skanowane, a następnie operatorzy wprowadzają dane. W tym sposobie nie jest używana technologia OCR/ICR

Wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu Klienta

Oferujemy możliwość integracji naszych systemów informatycznych z systemami Klienta umożliwiając wprowadzanie danych bezpośrednio do baz danych Klienta z wykorzystaniem naszych aplikacji lub też z wykorzystaniem aplikacji Klienta.