Obsługa konkursów, promocji konsumenckich czy dowolnych akcji marketingowych wiąże się z powstaniem bazy danych. My wiemy jak ważne jest utrzymywanie jej wysokiej jakości. Każdy zwrot pocztowy, niedoręczona oferta to wymierne straty w kampaniach marketingowych. Możemy sprawić, aby Państwa baza danych przynosiła wymierne korzyści.

W ramach usługi zarządzania bazami danych wykonujemy:
 • Importy baz zewnętrznych
 • Scalanie baz danych
 • Uzupełnianie rekordów
 • Normalizację baz danych
 • Standaryzację danych
 • Deduplikację danych

Normalizacja i standaryzacja baz danych

W ramach procesu  normalizacji  i standaryzacji danych wykonujemy :

 • – rozdzielenie danych na poszczególne składowe np. rozdzielenie numerów domów od numerów mieszkań, oddzielenie ulic od numeru domu itp.
 • – walidację danych tj. sprawdzenie poprawności wpisów z przyjętymi normami np. sprawdzenie poprawności daty urodzenia z peselem, sprawdzenie poprawności formatu numeru telefonu, adresu e-mail itp. poprawa lub oznaczenie wpisów nieprawidłowych

–  doprowadzenie różnych zapisów tej samej nazwy do jednej postaci, zgodnej ze słownikiem. 

 • Przykład zapisu nieustandaryzowanego:
 • Rekord 1: Wawa
 • Rekord 2: W-wa
 • Wynik po standaryzacji: Warszawa

Nie wszystkie dane można normalizować i standaryzować automatycznie.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na polskim rynku oferującą wysoką jakość normalizacji i  standaryzacji poprzez wykorzystanie nie tylko algorytmów automatycznych ale również poprzez weryfikację manualną trudnych przypadków przez dedykowaną grupę przeszkolonych weryfikatorów.

 • Porządkowaniem baz danych zajmujemy się od początku naszej działalności. Porządkowaliśmy największe zbiory danych w Polsce!
 • Sprawdź nasze referencje!

Deduplikacja baz danych

Oferujemy Państwu możliwość wykonania procesu deduplikacji bazy danych czyli wykrycia powtarzających się rekordów w bazie danych. Podobnie jak w przypadku normalizacji i standaryzacji proces wykonujemy łącząc metody wykorzystania automatycznych zaawansowanych algorytmów informatycznych jak również deduplikację manualną wykonywaną w przypadku kiedy podjęcie przez system decyzji o unikacie lub duplikacie jest obarczone dużym ryzykiem błędu.