Całościowy proces stworzenia archiwum elektronicznego obejmuje:
 • Przygotowanie dokumentów do procesu skanowania
 • Skanowanie dokumentów
 • Indeksację ( zaznaczenie parametrów po których dokumenty będą wyszukiwane)

Aby móc sprawnie posługiwać się dokumentami w formie elektronicznej potrzebne jest do tego odpowiednie narzędzie. Odpowiedzią na potrzeby rynku w tym zakresie jest stworzona przez nas aplikacja e-Archiver usprawniająca proces zarządzania skanami dokumentów, umożliwiając proste i szybkie korzystanie z archiwum.

e-Archiver to aplikacja, przygotowana przez nasz Zespół doświadczonych programistów, na co dzień zajmujących się zagadnieniami związanymi z obsługą projektów archiwizacji elektronicznej oraz tworzenia baz danych.

Dzięki e-Archiver możesz:

 • Przechowywać obrazy dokumentów w uporządkowanej strukturze
 • Umożliwić jednoczesny dostęp do dokumentów nieograniczonej liczbie osób, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu
 • Przeszukiwać i sortować bazę obrazów po wskazanych indeksach
 • Kopiować, drukować, wysyłać obrazy mailem
 • Samodzielnie doskanowywać dokumenty oraz nadawać nowe indeksy czy edytować indeksy już istniejące
 • Nadawać zróżnicowany poziom uprawnień użytkownikom korzystającym z bazy obrazów

Bezpieczeństwo danych

Bezwzględnie dbając o bezpieczeństwo danych zawartych w dokumentach, zastosowaliśmy 2 poziomy zabezpieczenia logowania:

 • Unikalny login i hasło wprowadzane jest podczas logowania do bezpiecznego łącza SSL VPN, za pomocą którego następuje połączenie z aplikacją
 • Dodatkowo każdy użytkownik posiada własny unikalny login i hasło, umożliwiające zalogowanie się do aplikacji.

Zdajemy sobie sprawę iż istotne znaczenie dla naszych Klientów ma kwestia nieprzerwanego dostępu do danych. W związku z czym nasze serwery umieściliśmy w nowoczesnej profesjonalnej serwerowni w Centrum Kolokacji w Warszawie.

Centrum Kolokacji wyposażone jest w:
 • Gwarantowane zasilanie dzięki: podłączeniu energetycznemu z dwóch różnych podstacji, własnym transformatorom, agregatom prądotwórczym, urządzeniom UPS
 • Redundantną klimatyzację oraz podnoszone podłogi wyposażone w system antystatyczny
 • System przeciwpożarowy pracujący w oparciu o detektory temperatury i dymu oraz gaz FM-200 (gaz obojętny dla urządzeń)
 • Połączenie za pomocą redundantnych kabli światłowodowych z Warszawskim Ringiem Światłowodowym dzięki czemu transmisja danych jest zapewniona nawet w przypadku awarii jednego z odcinków kabla światłowodowego
Dodatkowo:
 • Posiadamy zapasowe serwery na których uruchamiamy usługę w przypadku awarii serwera głównego
 • Wdrożyliśmy automatyczny system backupu danych