Dane teleadresowe:

  • Scientific Services Sp. z o.o.
  • Pl. Czerwca 1976 r. 4
  • 02-495 Warszawa

Tel: + 48 (22) 523 23 50
Fax: +48 (22) 523 23 51

e-mail: biuro@scientific.waw.pl
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000101211
NIP: 9512040295
Kapitał zakładowy: 250 000 PLN