Agrafka Outsourcing Sp. z o.o. jest centrum outsourcingowym dla wielu firm i instytucji w zakresie obsługi operacyjnej, obsługi działań marketingowych i telemarketingowych jak również w zakresie usług digitalizacji.

Klientami Spółki są firmy międzynarodowe i polskie z uwzględnieniem wielu branż w tym usługowe, FMCG czy sektor paliwowy oraz instytucje publiczne.

Działając jako dostawca usług outsourcingowych Spółka wspomaga swoich kontrahentów w tym, aby uzyskali wiedzę o swoich klientach, a następnie zapewnia środki aby do tych klientów dotrzeć z odpowiednią informacją i ofertą.

Agrafka Outsourcing jest beneficjentem programu unijnego ”Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną” w ramach priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Realizując ten program Spółka poczyniła zakupy pozwalające na podniesienie poziomu technicznego i konkurencyjności firmy na rynku. Posiadana obecnie baza techniczna i zasoby ludzkie pozwalają Scientific Services świadczyć usługi na najwyższym poziomie.