Dla Rozwoju Mazowsza


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Działanie 2.3 – Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną

Beneficjent:

Scientific Services Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN): 1 188 563, 14
Kwota dofinansowania (w PLN): 487 116, 04

Opis projektu

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup wyposażenia pozwalającego skutecznie wykorzystywać technologie komunikacyjne i informatyczne.
Realizacja projektu pozwoli firmie przebudować infrastrukturę komunikacyjną i informatyczną, co przełoży się następnie na rozszerzenie palety usług.
Projekt będzie wiązał się z rozwojem już prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług.
W ramach projektu Wnioskodawca zamierza przeprowadzić następujące działania:

  • Zakup wyposażenia w obszarze archiwizacja elektroniczna,
  • Zakup wyposażenia w obszarze analiza danych.
  • Zakup wyposażenia do telefonicznego help desku,
  • Zakup wyposażenia w celu oferowania usługi mailingu,

Realizacja projektu będzie miała efekt wartości dodanej wpływając pozytywnie na rynek pracy zmniejszając bezrobocie (Wnioskodawca zatrudni w ramach projektu 35 osób), wpłynie także pozytywnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego (poprzez wzrost poziomu wykształcenia pracowników w zakresie innowacyjnych technologii i wykorzystywanie przez klientów i kontrahentów firmy lepszych jakościowo usług opartych na nowych technologiach oferowanych w wyniku realizacji projektu przez Scientific Services Sp. z o.o.). Realizacja projektu przyczyni się także do wzrostu rozwoju społeczno-gospodarczego Regionu i całego kraju.

Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie projektu

Maciej Różycki – Kierownik Projektu
Email: mrozycki@scientific.waw.pl
Tel: (22) 523 23 50
Fax: (22) 523 23 51

Projekty EU


Projekty EU

Dokumenty projektu